Home » GGD inspecties

GGD inspecties

Ons meest recente inspectierapport is van juli 2021 en kunt u bekijken door op de (eerste) onderstaande link te klikken!

Op een BSO vinden regelmatig inspecties vanuit de GGD plaats.

Doel van deze inspecties is niet alleen om te kijken voor opening of de locatie conform regelgeving (voorinspecties) is maar ook om gezamenlijk te kijken naar verbeterpunten binnen deze opvang (3 maands inspecties). Daarnaast worden er onverwachte inspectiebezoeken afgelegd om kwaliteit steekproefsgewijs te controleren, deze bezoeken vinden onaangekondigd plaats.

Onderstaand kunt u alle rapporten terugvinden over de bij ons gedane inspecties op de huidige locaties.

Inspectierapporten plaatsgevonden bij BSO+ De Sterren, locatie Hommel

2021.07 Definitief inspectierapport BSO+ De Sterren te Arnhem

2019.11 Definitief Inspectierapport BSO+ De Sterren te Arnhem

2018.07 Definitief Inspectierapport BSO+ De Sterren te Arnhem

2017.10 Definitief inspectierapport BSO+ De Sterren te Arnhem

2016.11 Definitief inspectierapport BSO+ De Sterren te Arnhem

2015.07 Definitief inspectierapport BSO+ De Sterren te Arnhem

2014.11 Definitief inspectierapport BSO+ De Sterren te Arnhem

2014.07 Definitief inspectierapport BSO+ De Sterren te Arnhem, voor inspectie