Home » GGD inspecties

GGD inspecties

Ons meest recente inspectierapport is van juli 2018 en kunt u bekijken door op de eerste onderstaande link te klikken!

Op een BSO vinden regelmatig inspecties vanuit de GGD plaats.

Doel van deze inspecties is niet alleen om te kijken voor opening of de locatie conform regelgeving (voorinspecties) is maar ook om gezamenlijk te kijken naar verbeterpunten binnen deze opvang (3 maands inspecties). Daarnaast worden er onverwachte inspectiebezoeken afgelegd om kwaliteit steekproefsgewijs te controleren, deze bezoeken vinden onaangekondigd plaats.

Onderstaand kunt u alle rapporten terugvinden over de bij ons gedane inspecties op de huidige locaties.

Inspectierapporten plaatsgevonden bij BSO+ De Sterren, locatie Hommel

Inspectierapport onverwachte inspectie, BSO+ De Sterren, Hommel, juli 2018

Inspectierapport onverwachte inspectie, BSO+ De Sterren, Hommel, oktober 2017

Inspectierapport onverwachte inspectie, BSO+ De Sterren, Hommel, november 2016

Inspectierapport onverwachte inspectie, BSO+ De Sterren, Hommel, juli 2015

Inspectierapport 3-maands inspectie BSO+ De Sterren, Hommel, december 2014 

Inspectierapport voorinspectie BSO+ De Sterren, juli 2014

Inspectierapporten plaatsgevonden bij Peutergroep De Sterren, locatie Hommel

Inspectierapport onverwachte inspectie, PG De Sterren, Hommel, juli 2015

Inspectierapport 3-maands inspectie PG De Sterren, Hommel, december 2014

Inspectierapport voorinspectie PG De Sterren, Hommel, september 2014