Home » Vergoedingen & tarieven

Vergoedingen & tarieven

Vergoeding vanuit de gemeente of PGB

Opvang bij De Sterren kan gefinancierd worden door de gemeente vanuit zorg in natura (ZIN) of vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Indien u opvang of begeleiding bij ons afneemt kijken we, indien gewenst, samen naar de meest wenselijke situatie. Ook kunnen wij u informeren over de diverse wegen binnen de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in Arnhem en omstreken.

Wij staan hierin niet alleen maar werken samen met diverse zorginstanties. Een belangrijke sleutelrol speelt hierin de Wijkcoach of Zorgconsulent. Deze kijkt samen met u naar de zorgvraag van uw kind (en mogelijk ook van uzelf). De Wijkcoach of Zorgconsulent waaronder u valt is afhankelijk van de wijk / gemeente waarin u woont. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen of klikken op de betreffende gemeente onderstaand.

De Sterren is aangesloten als contractant bij Regio Centraal Gelderland en kan hierdoor ZIN (Zorg In Natura) leveren. Deze zorg wordt rechtstreeks met de gemeente afgestemd, vaak gebeurt dit door middel van een gesprek vanuit uzelf met de wijkcoach of indien u zorg ontvangt van of via jeugdbescherming.

U blijft als ouder / verzorger zelf de regie houden op deze zorg en stemt samen met ons af wanneer en op welke wijze zorg vorm krijgt. U bent echter niet meer de budgethouder, de financiële en administratieve afhandelingen worden rechtstreeks met de gemeente gedaan. Zo kunt u zich focussen op wat belangrijk is, namelijk de zorg voor uw kind(eren)!

Bent u niet woonachtig in de Regio Centraal Gelderland dan bekijken wij samen met u op welke wijze we een overeenkomst kunnen afsluiten vanuit een PGB (Persoons Gebonden Budget). Ook bij dit proces is de gemeente, het zorgteam of de wijkcoach betrokken. U bent echter in de meeste gevallen wel de budgethouder en samen met ons verantwoordelijk voor het administratieve en financiële proces.

Onder Regio Centraal Gelderland vallen de volgende gemeentes;

Kom in contact met uw gemeente:

Gemeente Arnhem
Gemeente Doesburg
Gemeente Duiven
Gemeente Lingewaard
Gemeente Overbetuwe
Gemeente Renkum
Gemeente Rheden
Gemeente Rozendaal
Gemeente Wageningen
Gemeente Westervoort
Gemeente Zevenaar

Ja, ik weet genoeg. Neem nu contact op!

Vergoeding via Kinderopvangtoeslag voor BSO+

Het in de Wet Kinderopvang vastgestelde uurtarief voor vergoeding voor buitenschoolse opvang voor ouders is voor 2023 €7,85 per uur. Niet iedereen heeft recht op kinderopvangtoeslag. Om te weten of u recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u kijken op de website van de Belastingdienst op www.toeslagen.nl. U kunt uw kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan via toeslagen.nl en/of met behulp van het aanvraagformulier voor de kinderopvangtoeslag dat u aan kunt vragen via 0800-0543.

Uurtarief 52 weken rooster (per 01-01-2024)

  • Schoolweken en vakantieweken €9,12 per uur
  • Vast maandbedrag

Tarieven en openingstijden BSO+ De Sterren 2024

Wilt u weten hoeveel u per netto per maand kwijt bent aan kinderopvang? Vaak is dit minder dan u denkt!

Ontdek hoeveel de opvang u netto kost, doe de proefberekening op https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Ons LRK nummer is: 219294343

Het LRK nummer betekent dat onze BSO is ingeschreven in het “Landelijk Register Kinderopvang”. U kunt hierdoor bij ons in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag via de belastingdienst en daarnaast voldoen wij aan de regels en wetten die de overheid stelt aan kwalitatief goede kinderopvang.

Ons uurtarief is op basis van 52 weken (40 schoolgaande weken en 12 vakantieweken) afname van opvang, de uren voor een heel schooljaar worden opgeteld en verdeeld over 12 maanden. Hierdoor ontstaat elke maand één vast bedrag.

Wij zijn niet gebonden aan één school of instelling maar vangen kinderen op van verschillende scholen in Arnhem en omgeving. Wij dragen, in overleg met u, zorg voor het ophalen van uw kind(eren) uit school.

Ja, ik weet genoeg. Neem nu contact op!