Home » Wat is ambulante begeleiding bij De Sterren in Arnhem?

Wat is ambulante begeleiding bij De Sterren in Arnhem?

Ambulante begeleiding bij De Sterren is een maatwerkpakket waarbij er door vaste pedagogisch medewerkers één op één intensief gewerkt wordt met het kind. Belangrijk hierbij is de basis van veiligheid, stabiliteit en professionaliteit.

Het programma dat een kind dat ambulante begeleiding volgt, de momenten waarop het kind komt, de duur van het programma en de persoonlijke doelen zijn maatwerk en worden in nauw overleg met de ouders, zorgverleners, onderwijs en natuurlijk ook het kind zelf afgestemd. Maar ook de locatie is wisselend; soms vindt begeleiding plaats op of bij de BSO maar ook meekijken of meewerken thuis of op school behoort bij ons tot de mogelijkheden!

Het kind werkt samen met de ambulante begeleider aan persoonlijk opgestelde doelen, deze doelen hebben vaak betrekking op één of meer gebieden;

  • Sociale ontwikkeling
  • Emotionele ontwikkeling
  • Reguleren van angsten en/of agressie
  • Omgaan met veranderingen of tegenslag
  • Zelfbeeld, zelfvertrouwen en perspectief
  • Aangaan van sociale contacten & vriendschappen
  • Algemene dagelijkse vaardigheden (bijvoorbeeld koken, budget, reizen)

Vanuit een individueel traject is daarnaast altijd het doel een kind in de (sub)groep te laten instromen, al dan niet met of zonder ambulante begeleiding. Dit omdat kinderen ook moeten leren zo goed mogelijk in een groep te kunnen functioneren om zo op termijn zo volwaardig als mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Ja, ik weet genoeg. Neem nu contact op!