Home » Pedagogisch medewerk(st)ers

Pedagogisch medewerk(st)ers

Op onze locaties werken wij met vaste pedagogisch medewerkers, onderstaand leest u wie op welke locatie werkzaam zijn. Alle medewerk(st)ers hebben een passie in het werken met kinderen en dragen bij aan opvang vanuit de visie dat kinderen vanuit ontspanning ruimte nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en zich in een “groene” omgeving moeten kunnen bewegen en de omgeving mogen ontdekken.

In schooljaar 2022 – 2023 zijn er op diverse dagen in het kader van stages Social Work of Pedagogiek vanuit onder andere de HAN stagiaires te vinden op de BSO. Ook bieden we mensen een stageplek aan vanuit activerend werk. Ouders worden geïnformeerd over de dagen dat er studenten stage lopen.

BSO+ @ De Nieuwe Hommel, Arnhem Noord

Isabelle, werkzaam op woensdag, donderdag en flexibel op zaterdag 

Anissa, werkzaam op de maandag en donderdag

Lynn, werkzaam op de dinsdag, vrijdag en flexibel op zaterdag

Joëlle, werkzaam op de maandag, dinsdag, vrijdag en flexibel op zaterdag

Vera, werkzaam op de woensdag

Sahar, werkzaam op de vrijdag

Natascha (locatiehoofd) en Naomi, Cuno en Zeus Jan zijn flexibel inzetbaar en vangen ziekte en vakantie op!

Pubergroep @ De Nieuwe Hommel, Arnhem Noord

Isabelle, werkzaam op de dinsdag 

Vera, werkzaam op de donderdag

Ambulante ondersteuning @ De Nieuwe Hommel, Arnhem Noord

De ambulante ondersteuning is flexibel inzetbaar en wordt verzorgd door Vera, Joëlle, Lynn, Cuno en Zeus Jan (maandag tot en met vrijdag).

Logeerweekenden @ Logeerhuis De Sterren, Pannerden

De pedagogische begeleiding op het logeerhuis is flexibel en wordt verzorgd door onze vaste collega’s bovenstaand beschreven! (Ouders van) kinderen die deelnemen aan de logeerweekenden worden geïnformeerd over de personele planning.

Bij ziekte of vakantie vervangen collega’s elkaar, in uitzonderlijke situaties kunnen wij een beroep doen op oud collega’s en hebben voor nood een overeenkomst afgesloten met een gerenommeerde uitzendorganisatie binnen de kinderopvang.

Ja, ik weet genoeg. Neem nu contact op!