Home » Pedagogische visie & missie op ambulante begeleiding bij De Sterren

Pedagogische visie & missie op ambulante begeleiding bij De Sterren

Wilt u meer weten over wat ambulante ondersteuning vanuit De Sterren inhoudt? Klik dan HIER voor meer informatie!

Onze missie

De missie van De Sterren is het bieden van verantwoorde kinderopvang en daar waar nodig het inzetten van zorg waarbij deze toegankelijk is voor een zo breed mogelijke groep kinderen.

Dit wil zeggen dat alle kinderen, ongeacht welke vorm van onderwijs zij volgen of in welke thuissituatie zij zich bevinden, welkom zijn.

Het kind staat hierbij centraal ten opzichte van het systeem waarin het zich bevindt en van hier uit wordt gekeken naar kansen en mogelijkheden.

Onze visie

Kinderen die op verschillende manieren leren, leven en onderwijs volgen krijgen de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en vanuit hier, al dan niet met ondersteuning, zich te ontwikkelen op verschillende gebieden en in verschillende vaardigheden. Hierbij doen kinderen sociale contacten op met verschillende soorten kinderen en leren zij omgaan met kinderen die anders of juist hetzelfde zijn als zijzelf.

Het inzetten van spelen binnen opvang, zorg én onderwijs in een prikkelende omgeving zorgt ervoor dat kinderen steeds weer gestimuleerd raken in hun ontwikkeling en zich daarnaast ook vertrouwd voelen op plekken die de omgeving rijk is.

Door het opdoen van succeservaringen kan het kind zelf grenzen verleggen en zelfvertrouwen vergroten. Het krijgt een realistisch beeld over eigen vaardigheden en accepteert eigen uitdagingen en leert hier mee om gaan zodat het kind op een zo volwaardig mogelijke manier kan participeren in de maatschappij. 

Dit alles gebeurt vanuit een positieve grondhouding. Kinderen krijgen handvatten aangereikt en worden positief gestimuleerd in de dingen die zij ondernemen. Kinderen krijgen binnen de groepsstructuur passende vrijheid en verantwoordelijkheid. De hoeveelheid vrijheid, verantwoordelijkheid of zelfstandigheid is afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.

Belangrijk hierbij is dat kinderen met plezier naar De Sterren komen. Een kind dat plezier heeft staat immers open voor contact, spel en ontwikkeling.

Ja, ik weet genoeg. Neem nu contact op!