Home » Klachtenregeling

Klachtenregeling

Hoe vervelend ook, soms kan het zo zijn dat een ouder of verzorger zich niet kan vinden in de gang van zaken binnen de opvang. Dit kan betrekking hebben op iets wat incidenteel is voorgekomen of iets van structurele aard en kan betrekking hebben op het eigen kind, op de groep in het algemeen of op de pedagogisch medewerker.

Op dat moment is het goed om te weten dat u als ouder/verzorger zich hierin op verschillende manieren kan uiten. Het is altijd mogelijk om klachten bespreekbaar te maken met de pedagogisch medewerkers, ook kan dit via email.

Een klacht met betrekking tot de BSO+ De Sterren mag naar: info@bso-desterren.nl

Ook kunt u zich wenden tot onze externe vertrouwenspersoon, Eliza Greidanus. Eliza heeft een ruime ervaring in het werken als vertrouwenspersoon via een MBO onderwijsinstelling en is als buurtbewoonster van Sint Marten betrokken bij De Nieuwe Hommel in Arnhem.

Eliza is te bereiken per email via greidanu@xs4all.nl

Daarnaast is het ook mogelijk om u te wenden tot de het Klachtenloket Kinderopvang. Alle onderdelen van De Sterren hebben zich hierbij aangesloten, dit omdat wij een kwalitatief goede opvang het allerbelangrijkste vinden!

Het Klachtenloket Kinderopvang is op internet te vinden via www.klachtenloketkinderopvang.nl

Tenslotte vindt u in onderstaand document nogmaals een overzicht van de wijze waarop u zowel intern als ook extern een klacht kan indienen, inclusief de bijbehorende stappen.

BSO+ De Sterren – Klachtreglement intern

Geschillencommissie kinderopvang – Klachtreglement extern

Daarnaast kunt u via onderstaande links per jaar het klachtenjaarverslag (2013 tm 2015) of het certificaat “klachtenvrij” inzien.

2022 BSO+ De Sterren – Geschilvrijbrief Geschillencommissie

2021 BSO+ De Sterren – Geschilvrijbrief Geschillencommissie

2020 BSO+ De Sterren – Certificaat Geschillencommissie

2019 BSO+ De Sterren – Certificaat Geschillencommissie

2018 BSO+ De Sterren – Certificaat Geschillencommissie

2017 BSO+ De Sterren – Certificaat Geschillencommissie

2016 BSO+ De Sterren – Certificaat Geschillencommissie

2015 Jaarverslag klachten BSO+ De Sterren

2014 Jaarverslag klachten BSO+ De Sterren

2013 Jaarverslag klachten BSO+ De Sterren