Home » Algemene informatie

Algemene informatie

Zoals elk ander kindercentrum vinden ook bij BSO+ De Sterren controles plaats, uitgevoerd door de GGD. Onder dit kopje kunt u via GGD de verschillende inspectierapporten bekijken.

Daarnaast kunt u via het kopje “Klachtenregeling” lezen op welke wijze u een klacht over onze opvang kunt indienen. Mocht u geen klacht hebben maar wel tips om onze opvang nog beter / leuker / gezelliger te maken dan horen wij dit uiteraard ook graag van u!

Ook vindt u onder de laatste twee kopjes onze zienswijze ten opzichte van grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling en werken wij met een extern vertrouwenspersoon.

Wilt u weten wat onze algemene voorwaarden zijn of op welke manier wij met uw gegevens (AVG) binnen onze organisatie omgaan? Bekijk deze informatie dan hier;

AVG bij BSO+ De Sterren

Algemene voorwaarden BSO+ De Sterren, Arnhem, december 2019