Home » Logeren met BSO+ De Sterren

Logeren met BSO+ De Sterren

Soms is het goed om apart van elkaar even op te laden waarbij de kinderen op pad zijn in een veilige en vertrouwde setting. Waarbij kinderen én ouders de begeleiding en organisatie al kennen, want logeren op zichzelf is vaak al spannend genoeg, voor zowel de kinderen als ook voor de ouders.

Binnen deze setting werken we zowel aan het hebben van plezier en ontspanning als ook aan de kind gebonden (ontwikkelings)doelen. Een kind gaat, ondanks de spanning van het op pad gaan, graag mee logeren. Vanuit dit plezier en de ruimte die onze locatie ons biedt werken we aan waardevolle vaardigheden op het gebied van sociale interactie en zelfstandigheid.

De logeerweekeinden zijn in de eerste plaats bedoeld als aanvulling op de reeds lopende opvang dan wel begeleiding bij De Sterren. Dit heeft te maken met het belang dat wij hechten aan het werken vanuit relatie en de veilige en vertrouwde groepssamenstelling die “onze” kinderen bekend is. In de toekomst wordt er gekeken naar de behoeften van ouders en kinderen om ook groepen te starten waarbij alleen sprake is van het gebruik maken van logeeropvang.

Een logeerweekend duurt van vrijdag 16.00 tot zondag 16.00 en vindt maandelijks plaats. Kinderen (en ouders) ontvangen elk logeerweekend een uitnodiging hiervoor, samen met een inschrijfformulier waarop bijzonderheden kunnen worden aangegeven. De kinderen worden thuis opgehaald en ook aan het eind van het logeerweekend weer naar huis toe gebracht. Op vrijdag en zondag blijven we op en rondom de logeer locatie, op zaterdag gaan we op pad. De activiteiten zijn wisselend en afhankelijk van de groepssamenstelling, weersomstandigheden en interesses van de kinderen.

De groepsgrootte tijdens het logeerweekend is 6 tot maximaal 8 kinderen en wordt begeleid door twee pedagogisch medewerkers. Op zaterdagmiddag en avond wordt er (afhankelijk van de groepssamenstelling) door een derde pedagogisch medewerker of stagiaire ondersteund zodat er voldoende aandacht en tijd aan kinderen en hun ontwikkelingsdoelen kan worden geboden.  

Voordat een kind de eerste keer mee gaat logeren vindt er bij het kind thuis een intake gesprek plaats samen met het kind en de ouder(s) en een medewerker van De Sterren.

Vanaf september 2021 is er om het weekend een logeerweekend. De logeer weekenden vinden plaats in de oneven weken, kinderen gaan mee logeren 1x per 4 weken (13 keer per jaar) of 1x per 2 weken (26 keer per jaar). Het logeerweekend in week 51 / week 53 kan vervallen in verband met de kerstdagen / oud & nieuw. 

 

Ja, ik weet genoeg. Neem nu contact op!