Home » Pedagogische visie & missie BSO+ De Sterren in Arnhem

Pedagogische visie & missie BSO+ De Sterren in Arnhem

Wilt u graag ons hele Pedagogisch beleidsplan inzien? Deze kunt u HIER downloaden!

Onze missie

De missie van De Sterren is het bieden van verantwoorde kinderopvang waarbij deze toegankelijk is voor een zo breed mogelijke groep kinderen. Dit wil zeggen dat alle kinderen, ongeacht welke vorm van onderwijs zij volgen, welkom zijn. Kinderen stimuleren in sociale interactie en kennis laten maken met de omgeving en de natuur neemt hierbij een centrale plaats in.

Onze visie

Kinderen die op verschillende scholen onderwijs volgen krijgen de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen op de BSO. Zo doen zij sociale contacten op met verschillende soorten kinderen en leren zij omgaan met kinderen die anders of juist hetzelfde zijn als zijzelf. Het inzetten van spelen in de omgeving door dagelijks op pad te gaan zorgt ervoor dat kinderen steeds weer geprikkeld en gestimuleerd raken in hun ontwikkeling en zich daarnaast ook vertrouwd voelen op plekken die de omgeving rijk is. Tevens wordt op deze manier de zelfstandigheid van de kinderen gestimuleerd, kinderen gaan eerder zelfstandig naar buiten en maken makkelijker contact, zij hebben hier op de BSO immers al mee geoefend!

De plekken waar met de BSO wordt gespeeld zijn overwegend plekken met een “groen” karakter. De pedagogisch medewerkers stimuleren hierbij het kind als individu, het sociale contact tussen kinderen onderling en het contact met de natuur in zijn geheel.

Dit alles gebeurt vanuit een positieve grondhouding. Kinderen krijgen handvatten aangereikt en worden positief gestimuleerd in de dingen die zij ondernemen. Kinderen krijgen binnen de groepsstructuur passende vrijheid en verantwoordelijkheid. De hoeveelheid vrijheid, verantwoordelijkheid of zelfstandigheid is afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.

Belangrijk hierbij is dat kinderen met plezier naar De Sterren komen. Een kind dat plezier heeft staat immers open voor contact, spel en ontwikkeling.

Ja, ik weet genoeg. Neem nu contact op!