Home » Stage

Stage

Bij De Sterren zien we dat kinderen de toekomst zijn en stagiaires de collega’s van morgen. Gezien onze dynamische organisatie is het belangrijk dat een stagiaire zich thuis voelt en daarnaast niet alleen leert maar tevens kan bijdragen. Studenten op zoek naar een stageplaats kunnen een email sturen naar info@bso-desterren.nl met bij voorkeur een CV en motivatiebrief toegevoegd.

Voordat een stage begint heeft elke stagiaire eerst een sollicitatiegesprek met de locatieverantwoordelijke. Indien dit voldoende is afgerond wordt in overleg met de stagiaire bekeken op welke dag er stage kan worden gelopen. Ouders worden per mail of via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een stagiaire. Een stageperiode bestaat bij De Sterren uit minimaal één vaste dag per week. Deze stage loopt ook door tijdens de schoolvakanties. Dit is immers een uitgelezen kans om verdiepende activiteiten te ontplooien met de kinderen en daarnaast vinden wij het belangrijk dat toekomstige collega’s ook een helder en realistisch beeld krijgen van de werkzaamheden en werktijden.

Wij nemen stagiaires bij De Sterren serieus, dit betekent dat wij verwachten dat zij meedraaien met ons tijdens de dagelijkse bezigheden en taken in de aanloop naar het zijn van een volwaardige collega. Echter, een stagiaire wordt bij De Sterren altijd boventallig ingezet en draagt nooit de eind verantwoordelijkheid over de groep of specifieke kinderen.

Taken tijdens een stageperiode kunnen bestaan uit;

  • Huishoudelijke taken zoals schoonmaken, opruimen en afwassen
  • Verzorgende taken zoals toiletgang of helpen bij schoeisel / kleding
  • Pedagogische taken zoals spelbegeleiding en ondersteuning bij conflicten
  • Organisatorische taken zoals het bijdragen aan een vakantieboekje of het organiseren van (groeps)activiteiten.
  • Hulpverlenende taken zoals het schrijven van een begeleidingsplan
  • Beleidsmatige taken zoals het meewerken aan het pedagogisch beleidsplan of de risico inventarisatie.

Of en in welke mate de genoemde taken aan bod komen is afhankelijk van;

  • Het niveau van de opleiding die de stagiaire volgt
  • De duur van de stageperiode
  • De frequentie van de stagedagen

Daarnaast spelen ook inzet, motivatie en capaciteit een belangrijke rol bij het toekennen van taken aan elke stagiaire individueel. Globaal genomen kan men per opleidingsniveau uitgaan van de volgende taakinzet:

In het kader van opdrachten en professionalisering kan het voorkomen dat een stagiaire gekoppeld wordt aan één of meerdere specifieke kinderen. Indien dit het geval is worden ouders hier ten alle tijden van op de hoogte gesteld.

Elke stagiaire is gekoppeld aan een stagebegeleider. De stagebegeleider is één van de collega’s die normaliter samen werkt met de stagiaire op de groep. Afhankelijk van de opleidingseisen vanuit de onderwijsinstantie kan er een tweede stagebegeleider worden toegewezen (de zogenoemde stagebegeleider op afstand).

Er vindt minimaal één maal per vier weken een voortgangsgesprek plaats, in te plannen naar eigen inzicht en mogelijkheden van zowel de begeleider als ook de stagiaire. Tijdens dit gesprek worden schoolopdrachten besproken en wordt feedback gegeven op het persoonlijk functioneren en het pedagogisch handelen. Ook is er in deze gesprekken voor de stagiaire de mogelijkheid om feedback te geven!

Tenslotte zijn ook stagiaires bij De Sterren in het bezit van een VOG en ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang, hierdoor worden ook zij continu gescreend tijdens de stageperiode.

Ja, ik weet genoeg. Neem nu contact op!