Home » Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn kind(eren) inschrijven?

U kunt uw kind inschrijven via het Inschrijfformulier BSO+ De Sterren

Bij een kennismakingsgesprek op locatie krijgt u tevens een informatiemap mee waarin het inschrijfformulier is toegevoegd!

Hoe kan ik de opvang van mijn kind(eren) opzeggen?

De opzegtermijn voor onze opvang bedraagt één maand. Opzegging is mogelijk per elke 1e van de maand. Een verzoek tot opzegging van plaatsing kunt u per email via info@bso-desterren.nl * of schriftelijk indienen (per post) . U kunt uw opzegging richten aan:

BSO+ De Sterren
T.a.v. afdeling administratie
Hoogeweg 47
6911 KS Pannerden

* U ontvangt binnen tien werkdagen een bevestiging van uw opzegging.

Hebben jullie wachtlijsten?

We hebben voor verschillende dagen wachtlijsten. Om hier meer informatie over te verkrijgen kunt u contact met ons opnemen via: info@bso-desterren.nl . Indien u in uw mail aangeeft voor welke dagen u opvang nodig heeft kunnen wij uw vraag sneller beantwoorden!

Wanneer hoor ik wat de plaatsingsmogelijkheden zijn?

Er wordt telkens twee maanden vooruit gepland. Bij een volledige of gedeeltelijke plaatsing wordt er contact met u opgenomen om de plaatsingsmogelijkheden met u te bespreken.

Wat zijn jullie openingstijden?

De openingstijden van de BSO zijn afgestemd op de eindtijden van school tot 18.00 gedurende de schoolweken en gedurende de vakanties van 08.00 – 18.00. De BSO is geopend van maandag tot en met zaterdag.

Is het mogelijk om een rondleiding te krijgen op een locatie?

Het is mogelijk om een rondleiding te krijgen op onze locaties. U kunt hierover contact met ons opnemen via email zodat wij met u (en uw kind) een afspraak kunnen inplannen.

Wanneer vinden de schoolvakanties plaats?

  • De richtlijnen vanuit de overheid worden hierin ten minste gevolgd
  • Wij hanteren hierbij regio Zuid Nederland

Bij afwijkende vakantieweken dient u contact met ons op te nemen om mogelijkheden te bespreken

Wat te doen bij afwezigheid van mijn kind?

U dient zelf u kind af te melden op de locatie, zodat wij ons geen zorgen hoeven te maken. Dit kunt u doen door middel van bellen, appen of smsen naar onze locatietelefoon op nummer 06-33054404.

Wilt u een afmelding doorgeven vóór 14.00 dezelfde dag?

De school van mijn kind heeft een studiedag, wat nu?

Als u opvang bij ons afneemt en u wilt een keer een hele dag opvang afnemen wanneer de school gesloten is vanwege bijvoorbeeld een studiedag, dan kunt u gebruik maken van onze opvang. Dit uitsluitend op de dag(en) dat u al gebruik maakt van onze diensten en in overleg. Gaat het om een andere dag, dan onder voorbehoud dat er voldoende plaats is, zodanig dat de groepsgrootte hieromtrent niet overschreden worden. Geeft u in ieder geval zo spoedig de studiedagen per mail bij ons aan, dan kijken wij wat we hierin voor u kunnen betekenen. Meer informatie hierover vind u ook in ons  Pedagogisch beleidsplan.

Kan ik dagdelen ruilen?

Er mag geruild worden, onder de voorwaarden dat:

  • Er voldoende plaats is
  • Er voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn en er geen extra pedagogisch medewerkers ingezet hoeven te worden om het betreffende kind op te vangen.

Mijn kind komt een aantal afgesproken dagdelen tijdelijk niet naar de BSO, moet ik hier toch voor betalen?

Ja, de kosten per kalenderjaar worden over 12 maanden verdeeld en er is geen mogelijkheid voor de terugbetaling van deze kosten.

Welke prijzen hanteren jullie voor de buitenschoolse opvang?

Het uurtarief is €7,27 op basis van 52 weken, deze uren worden opgeteld en dan verdeeld over 12 maanden. Hierdoor ontstaat er elke maand één vast bedrag.

Het in de Wet Kinderopvang vastgestelde uurtarief voor vergoeding voor buitenschoolse opvang voor ouders is voor 2021 €7,27

Kijk voor een volledig overzicht van onze prijzen HIER .

Wat zijn de betaalmethodes?

U betaalt maandelijks een vast bedrag voor de kinderopvang, conform de plaatsing die u met ons aangaat. De kinderopvangtoeslag als bijdrage in de kosten van de Belastingdienst ontvangt u rechtstreeks op uw rekening.

U betaalt de maandelijkse factuur via automatische incasso, waarbij omstreeks elke 24ste in de voorafgaande maand het factuurbedrag van uw rekening af wordt geschreven.

U kunt uw automatische incasso beëindigen via een brief of e-mail. U kunt dit versturen naar:

BSO+ De Sterren
T.a.v. afdeling administratie
Hoogeweg 47
6911 KS Pannerden

Uw e-mail kunt u versturen naar: info@bso-desterren.nl

Heb ik voor de belastingdienst een jaaroverzicht van de kinderopvangkosten nodig?

Ja, als u kinderopvangtoeslag ontvangt heeft u een “jaaroverzicht kosten kinderopvang” nodig. Wij sturen in februari van elk jaar automatisch een “jaaroverzicht kosten kinderopvang” aan alle ouders die in het voorgaande jaar opvang hebben afgenomen. Dit jaaroverzicht moet u aan de belastingdienst kunnen overleggen bij een controle.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Niet iedereen heeft recht op kinderopvangtoeslag. Om te weten of u recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u kijken op de website van de Belastingdienst

Waar kan ik de kinderopvangtoeslag aanvragen?

U kunt uw kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan via www.toeslagen.nl en/of met behulp van het aanvraagformulier voor de kinderopvangtoeslag welke u aan kunt vragen via 0800-0543.

Vind u het moeilijk om dit te doen? Bijvoorbeeld omdat u niet goed kunt lezen of moeite heeft met Nederlands? Wij kunnen u ook ondersteunen bij het aanvragen hiervan! Laat het ons weten!

Kan ik een zorgbudget aanvragen om de kosten van de begeleide groepsopvang in de vorm van buitenschoolse opvang te bekostigen?

Ja en nee. U dient binnen de gemeente contact op te nemen met de wijkcoach. Hier kunt u uw vraag voor begeleide groepsopvang neerleggen en deze dient met u samen te kijken naar uw zorgvraag of die van uw kind. Vanuit hier kan dan een beschikking worden afgegeven voor zorg. U kunt dus niet rechtstreeks een zorgbudget aanvragen maar u kunt wel zorg vragen in natura en deze bij ons uitbesteden.

Voor meer informatie hierover is het raadzaam om contact met ons en uw wijkcoach op te nemen. Bij vragen kunnen wij u hierin ondersteunen! 

Kan ik voor mijn kind zorg afnemen als ik over een PGB beschik?

Ja dit is mogelijk. Gezien de ontwikkelingen hierin willen wij u vragen contact met ons op te nemen zodat er een passende zorgverlening kan worden ingezet.

Ja, ik weet genoeg. Neem nu contact op!