Home » Opvangvergoedingen bij Pubergroep De Sterren in Arnhem

Opvangvergoedingen bij Pubergroep De Sterren in Arnhem

Vergoeding vanuit de gemeente of PGB

Opvang bij De Sterren kan gefinancierd worden door de gemeente vanuit zorg in natura (ZIN) of vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Indien u opvang of begeleiding bij ons afneemt kijken we, indien gewenst, samen naar de meest wenselijke situatie. Ook kunnen wij u informeren over de diverse wegen binnen de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in Arnhem en omstreken.

Wij staan hierin niet alleen maar werken samen met diverse zorginstanties. Een belangrijke sleutelrol speelt hierin de Wijkcoach of Zorgconsulent. Deze kijkt samen met u naar de zorgvraag van uw kind (en mogelijk ook van uzelf). De Wijkcoach of Zorgconsulent waaronder u valt is afhankelijk van de wijk / gemeente waarin u woont. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen of klikken op de betreffende gemeente onderstaand.

De Sterren is aangesloten als contractant bij Regio Centraal Gelderland en kan hierdoor ZIN (Zorg In Natura) leveren. Deze zorg wordt rechtstreeks met de gemeente afgestemd, vaak gebeurt dit door middel van een gesprek vanuit uzelf met de wijkcoach of indien u zorg ontvangt van of via jeugdbescherming.

U blijft als ouder / verzorger zelf de regie houden op deze zorg en stemt samen met ons af wanneer en op welke wijze zorg vorm krijgt. U bent echter niet meer de budgethouder, de financiële en administratieve afhandelingen worden rechtstreeks met de gemeente gedaan. Zo kunt u zich focussen op wat belangrijk is, namelijk de zorg voor uw kind(eren)!

Bent u niet woonachtig in de Regio Centraal Gelderland dan bekijken wij samen met u op welke wijze we een overeenkomst kunnen afsluiten vanuit een PGB (Persoons Gebonden Budget). Ook bij dit proces is de gemeente, het zorgteam of de wijkcoach betrokken. U bent echter in de meeste gevallen wel de budgethouder en samen met ons verantwoordelijk voor het administratieve en financiële proces.

Onder Regio Centraal Gelderland vallen de volgende gemeentes;

Kom in contact met uw gemeente:

Gemeente Arnhem
Gemeente Doesburg
Gemeente Duiven
Gemeente Lingewaard
Gemeente Overbetuwe
Gemeente Renkum
Gemeente Rheden
Gemeente Rozendaal
Gemeente Wageningen
Gemeente Westervoort
Gemeente Zevenaar

Ja, ik weet genoeg. Neem nu contact op!